Podjetje SIMUTEH, raziskave in razvoj, Dr. Simon Muhič s.p. skupaj s povezanim podjetjem Inštitut INOVEKS primarno deluje na naslednjih področjih:

 • Prodaja programske opreme za numerične simulacije dinamike tekočin TCFD®.
 • Numerične simulacije s programskimi paketi (računalniške simulacije z različnimi simulacijskimi paketi (TCFD®, TRNSYS, ESP-r ...)).
 • Učinkovita raba energije ter obnovljivi viri energije in ekologija (sončne elektrarne, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vrednotenje notranjega okolja in kakovosti zraka v prostoru, računalniške simulacije toplotnih/hladilnih obremenitev stavb z različnimi programskimi paketi, CFD simulacije predorov z različnimi programskimi paketi, energetski predpregledi in pregledi klimatizacijskih sistemov, meritve v procesnem strojništvu z uporabo modernih programskih paketov, PHPP preračuni (Passive House Planning Package) v povezavi s sodelujočimi inštituti).

Podjetje SIMUTEH se je uveljavilo z zastopanjem programske opreme ANSYS na slovenskem trgu, saj je bilo do 20. 07. 2017 več kot 10 let prodajni zastopnik te opreme. Ker verjamemo, da morajo podjejta s pomočjo tehnične programske opreme ustvarjati dodano vrednost brez plačila pogosto predragih licenčnin, smo se odločili, da poslovnim partnerjem od 1. oktobra 2018 ponudimo cenejša orodja, ki bazirajo na odprtokodnih paketihPodjetje SIMUTEH tako prodaja licence TCFD® programske opreme za CFD simulacije, ki jo razvija podjetje CFD Support. TCFD® programska oprema bazira na odprtokodni programski opremi OpenFOAM. Paket ponuja unikatno vrednost, saj trajna licenca ni omejena s številom uporabnikov in s številom jeder, ki se lahko uporabljajo kljub zelo nizki investiciji v primerjavi s konkurenčnimi orodji. S tako programsko opremo bo lahko industrija še lažje ustvarjala dodano vrednost pri razvoju izdelkov, brez plačila izjemno dragih licenčnin.

Našim strankam nudimo vrhunsko tehnično znanje ter visoko poslovno etiko. Podjetje nudi storitve tehničnega svetovanja oziroma celovito izvedbo inženirskih simulacij kot pomoč raziskavam in razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije. Pri tem nudimo celovito svetovanje na področju okoljskih in energetskih projektov in storitev. Poseben poudarek posvečamo predvsem razvoju in implementaciji izdelkov in sistemov za čim manjšo rabo energije pri energetski oskrbi novih in pri sanaciji obstoječih stavb. Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s. p. med drugim opravlja tudi storitev energetskega upravljanja za občino Ivančna Gorica. Nudimo tudi storitev termografije z vrhunsko termokamero Flir E95 z resolucijo IR detektorja kar 464 × 348 px in termično občutlivostjo < 40 mK pri 30°C.

Sodelovali smo pri več EU projektih ter aplikativno raziskovalnih projektih za naročnike iz industrije in univerz (naročniki: Hidria, Melamin, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme I-VITES d.o.o., Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije INOVEKS d.o.o., Danfoss Trata, Inštitut Jožef Štefan, Genera, ELTEC Mulej, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za tehnologije in sisteme …). Nekateri izmed projektov, na katerih smo sodelovali v zadnjih treh letih, so:

 • ideja, pobuda in sodelovanje pri realizaciji postavitve sončne elektrarne na streho OŠ Stična (460 kW),
 • strokovne podlage razvoja porabe končne energije v Sloveniji do leta 2030,
 • energetska analiza (termografija) OŠ Toneta Čufarja Jesenice,
 • študija možnosti uporabe dvoslojne zasteklitve za zasteklitev balkonov na Palači Kozolec,
 • analiza toplotnega odziva stavbe z uporabo različnih zasteklitev za poslovno stavbo v Ljubljani s CFD simulacijo kakovosti zraka v prostoru,
 • poenostavljena analiza dinamičnega odziva poslovno-stanovanjskega objekta na Bavarskem dvoru v Ljubljani ter analiza objekta po PURES2008,
 • študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo poslovno-stanovanjskega objekta na Bavarskem dvoru,
 • pobuda in vodenje projekta postavitve male fotonapetostne elektrarne na objektu OŠ Stična,
 • sodelovanje na projektu SINODA – »Slovenija – nizkoogljična družba«,
 • razvoj in prilagoditev sistema »ISOMAX« slovenski gradbeni operativi in njegov nadaljnji razvoj v smeri energetsko učinkovite stavbe brez uporabe fosilnih goriv in brez emisij TGP,
 • integriran sistem nadzorovanega prezračevanja z uporabo odpadnih in alternativnih virov energije za nizkoenergijske stavbe,
 • raziskovalno razvojni projekt mikro prezračevanja MIKROVENT,
 • raziskava in razvoj tehnične rešitve za gradnjo sončnih elektrarn nad železniškimi progami,
 • raziskava prenosa toplote in snovi v kapilarnih prenosnikih toplote iz polietilena,
 • sodelovanje s podjetjema Hidria in Strabag na projektu HDLS,
 • sodelovanje s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani na projektu varnosti v predoru zaradi vpliva burje,
 • raziskovalni projekt nizkoeksergijske stavbe.

O podjetju

Podjetje SIMUTEH, Dr. Simon Muhič s.p. je primarno usmerjeno v raziskave in razvoj z uporabo programske opreme TCFD® ter svetovanje pri učinkoviti rabi energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi z inženirsko programsko opremo, potrebujete numerične preračune, potrebujete nasvet glede učinkovite rabe energije oziroma energetsko svetovanje na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Prijava

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
info@simuteh.si
Tel: 0599 269 56
Stična 113 
1295 Ivančna Gorica